Trenger gårdbrukere et sikkerhetsnett?

Steinkjer kommune har siden juni 2010 arbeidet med å etablere et nettverk som skal fremme og ivareta gårdbrukerens helse

Svaret er ja, mener nettverksgruppa i Steinkjer, som har bestått av Steinkjer kommune ved kommuneoverlegen og landbrukskontoret, Landbrukets HMS-tjeneste, Steinkjer avløserlag, Samstyret for bondelagene i Steinkjer, NAV-Steinkjer og Mattilsynet.

Det er behov for mer åpenhet rundt spørsmål omkring mental helse og rusmisbruk, hjelpetiltakene må bli bedre kjent og terskelen lavere for å søke hjelp. Alle opplever tunge stunder i livet og i en krevende arbeidssituasjon, som mange næringsdrivende innen landbruket har, skal det lite til før arbeidsevnen ikke lenger strekker til alle oppgavene. Det finnes gode hjelpetiltak både innen helsevesnet og landbrukets tiltaksapparat. Jo tidligere hjelpetiltak settes inn, dess mindre tror vi de økonomiske konsekvensene vil bli for en gårdbruker som opplever periodevis redusert arbeidsevne. Dette er også samfunnsøkonomisk gunstig, siden godt forebyggende arbeid både reduserer behovet for helsetjenester og bidrar til å styrke verdiskapingen innen landbruket.

LISTE aktører og hjelpetiltak Gårdbrukerens Sikkerhetsnett pr 24.06.2015.pdf

Ulike aktører flere steder i landet jobber med spørsmål omkring gårdbrukeres helsesituasjon, men foreløpig har ingen presentert en samhandlingsmodell som den vi nå utarbeider i Steinkjer.

Les mer om sikkerhetsnettet i dette dokumentet

 

Medieoppslag om prosjektet

Trønder-Avisa 16.oktober 2012

Bondebladet 17.august 2011

Trønder-Avisa 21.desember 2010

 

Lenker til informasjon hos andre aktører om bønders helsesituasjon

Hver sjuende husdyrbonde har kols, Hamar arbeideblad 28. september 2012

Helse og psykisk helse hos bønder før og nå, forskningsprosjekt NTNU 1. september 2012

Bønder må puste inn færre forurensninger, Arbeidstilsynet januar 2011 

Lavt forbruk av medisiner blant bønder, Tidsskrift for Den norske legeforening 9. februar 2006

Økonomi viktig stressfaktor for bøndene, Kronikk i Nationen 19. mai 2001