Elever og lærere logger på med sitt FEIDE- brukernavn = Samme brukernavn og passord til alle tjenester.

Foreldre får tilgang til dokumenter med til sendt "Gjestekobling" eller info på skolens hjemmeside Oversikt over skolene. Alle ukeplaner, innleveringer og oppgaver lages nå i Office 365 og deles ut til de som skal ha tilgang.

Elevene har egne lagringsområder i One Drive der de har sitt skolearbeid samlet på ett sted, alltid tilgjengelig.

Enkle versjoner av Word, Powerpoint og Excel i Office 365 gjør at du ikke trenger disse programmene installert på PC. Programmene i Office 365 er begrenset i forhold til versjon installert på PC, men får etter hvert flere og flere nye nyttige funksjoner som "fullversjonene" av Office programmene elevene er vant til på PC.

Alle brukere får 5 fulle lisenser av Microsoft-programmene Word 2016, Powerpoint 2016 og Excel 2016 gjennom sin bruker Office 365. Disse kan legges på PC hjemme, og brukes på inntil 5 enheter samtidig; Nettbrett, Smart-telefon mm