Bilde ovenfor (Foto: Steinkjer-Avisa): Bjørn Arild Gram, Elisabeth Fossum, Jorunn Skatland og Iren Hovstein Haugen.

Totalt er det i 2014 åpnet 10 nye plasser, og to av disse er for palliativ behandling og terminal pleie ved Inn-Trøndelag DMS og ble tatt i bruk 01.06.14.

Samlet har kommunen nå 153 institusjonsplasser inkl. 9 plasser for døgnrehabilitering og vi kjøper 30 institusjonsplasser og 8 plasser i omsorgsboliger i bofellesskap for psykiatri hos Betania Sparbu.

Åpningen ble markert med kaffe og kaker, og ordfører Bjørn Arild Gram, omsorgssjef Iren Hovstein Haugen og enhetsleder for bolig- og tildelingskontoret Solveig Kleven fra kommunen deltok sammen med pasienter, pårørende, ansatte og andre representanter fra Lukas stiftelsen.

 

Betania_åpning2.jpg

Foto: Steinkjer-Avisa