Personer over 18 år med alvorlig svekket immunforsvar tilbys nå 4. dose med 3 måneders intervall fra 3. dose. Dette er de samme gruppene som i høst ble tilbudt 3. dose.

De måtte da fremvise dokumentasjonen i form av brev fra spesialisthelsetjenesten eller dokumentere bruk av immundempende medisiner. Man trenger ikke ny dokumentasjon. Den som ble benyttet i høst er tilfredsstillende.

Personene dette dreier seg om er:

  • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling, pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten, pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Hos disse vil behov for 4. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling ifht vaksinasjon vurderes for hver enkelt.

Pasientene kan ringe på tlf. 982 44 039 hverdager kl. 12.00 -14.00, eller benytte seg av drop-in-timene våre. Husk fremvisning av dokumentasjon.

Både Comirnaty (Pfizer) og Spikevax (Moderna) kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som er gitt tidligere.