Fylkesmann Inge Ryan, som har fått ansvar fra regjeringen for å få i gang diskusjon i kommunene i fylket rundt kommunereformen, oppgaver og inntektsystem, innledet. 
Ryan omtalte at fylkesmannens mandat inneholder at det skal sørges for gode lokale prosesser, også over fylkesgrensene og se på om oppgaver kan overføres fra fylkesmannen til kommunene.

Fylkesmannen har utarbeidet informasjonssider om kommunereformen.

Fylkesmannen har ansvar for at det blir levert  en samla vurdering etter drøfting i kommunene.

Oppstart på en felles drøfting i Inn-Trøndelag startes i dag.

4 formannskap.jpg
4 formannskap
 

Kari Aarnes