Tilsagn om statlig støtte tilt bredbåndsutbygging ble offentliggjort på post og teletilsynets nettsider i dag. Med 3,4 mill. kr fra staten anser vi utbyggingen i Ogndal som fulfinansiert. Den totale prosjektkostnaden er 16,4 mill. kr. Resten finansieres av henholdsvis utbygger (7,4 mill. kr) lokal egenfinansiering og egeninnsats (4 mill. kr) og Steinkjer kommune (1,6 mill kr).

I Nord-Trøndelag har prosjekter i Lierne og Namsos fått støtte, i tillegg til prosjektet i Ogndal. Dessverre ble det ingen tildeling i år til vårt andre prosjekt Henning og øvre Sparbu, til tross for at prosjektet kom på andreplass (bak Ogndal) i den regionale vurderingen som Fylkeskommunen gjorde av søknader fra Nord-Trøndelag.

Steinkjer kommune kommer til å gjennomføre en anbudsrunde og inngå nødvendige kontrakter med utbygger i løpet av høsten, med take på utbyggingsstart i Ogndal så snart som mulig. Kommunen vil samarbeide tett med den lokale prosjektgruppa i Ogndal, som også var delaktig i søknadsprosessen.

Engasjement fra lokalmiljøet er meget viktig i all aktivitet Steinkjer kommune har innen bredbåndsutbygging og vi benytter anledningen til å gi honnør til alle som yter frivillig innsats. Dere gjør en svært viktig jobb på vegne av lokalsamfunnet!

Kommunen opprettholder også kontakt med prosjektgruppa i Henning og øvre Sparbu og andre områder i kommunen, med tanke på å utarbeide nye søknader om nasjonal støtte for 2015.

Les om tildelingen i nyhetsmelding fra post og teletilsynet

Les om andre bredbåndsprosjekter på vår nettside om Bygdefibermodellen