Kursene var nyttige både som faglig oppdatering og for å bedre det tverrfaglige samarbeidet gjennom en felles faglig plattform.  Det var et 2-dagers for fysioterapeuter og et 2-dagers tverrfaglig for pleiepersonell, ergo- og fysioterapeuter og 1 aktivitør. Foreleser var  Line Syre fra Gøteborg, spesialist i nevrologisk fysioterapi og internasjonal Bobathinstruktør. Hun er vant til å ha tverrfaglige kurs innen helse.

Nevrologiprosjektet støttes av Helsedirektoratet  og har som mål  å tilrettelegge trening/aktivitet  for personer med nevrologiske skader eller sykdommer. Målet har i tillegg vært å bedre samhandling  mellom de som jobber med denne brukergruppen og å løfte kunnskapen til de ansatte, fordi nevrologi er et krevende fagfelt å jobbe med.  Samhandlingskommuner til Steinkjer fikk derfor  tilbudet om kurs etter at fagfolk fra Steinkjer hadde meldt seg på. Det er ytret ønske om  oppfølgingskurs til høsten både for fysioterapeuter og tverrfaglig kurs. Da blir det som et spleiselag mellom kommunene inkl. Kastvollen Rehabiliteringssenter.

Følgende aktiviteter fortsetter etter endt prosjektperiode:

 • Treningsgruppe ved Egge Helsetun en gang pr uke i 1 1/2 time.  Mest vekt på kondisjon, styrke og  funksjonell balanse. Må kunne forflytte seg selv mellom treningsapparat og komme seg ned på gulvet og opp igjen med litt hjelp. 
  Ledet av privat fysiot. Arild Ørjasæter. Tlf. 988 58 408.
 • Treningsgruppe ved Skjeftejordet for unge brukere med nevrologiske tilstander.
  Ledet av Arild Ørjasæter.
   
 • Treningsgruppe for slagrammede 2 timer en eller to ganger pr.uke. i 10 uker. Starter ca. uke 41. Tilrettelagte og funksjonelle øvelser innen balanse, styrke, bevegelighet og  avspenning.
  Kriterier: Må kunne gå noe med hjelpemiddel.
  Ledet av Frøydis reinen Echer, fysiot. ved Dag-og døgnrehabiliteringstjenesten. Tlf. 47971156
   
 • Turgruppe en gang pr. md. fra mars - desember. Tilrettelagte dagturer på ca. 4 timer, ev. med hjelp fra BPA/støttekontakt.
  Kriterier: Må kunne delta sosialt i et fellesskap.
  Kontaktperson: Julie Saursaunet tlf. 91302074.
   
 • "Nevrologi i Nord Trøndelag." Facebook-gruppe for å bidra til bedre samhandling mellom fagfolk, brukere, pårørende. Her kan det legges ut fagstoff eller ønsker og behov fra brukere.  
   
 • " Fysioterapeuter i Steinkjer." Facebook-gruppe for å bedre samarbeid mellom fysioterapeuter i Steinkjer kommune og løfte kunnskapsnivå gjennom tips om kurs, fagartikler o.l.
   
 • Fortsette møte to ganger i året i den tverrfaglige prosjektgruppa, som inkl. enhetsleder i omsorg, leder i Dag-og døgnrehabiliteringstjenesten, kommunal og privat fysioterapeut, ergoterapeut fra Kastvollen Rehabiliteringssenter, bruker og muligens kommuneoverlege, for å sikre en bedre samhandling rundt denne faglig krevende gruppen.
   
 • Fortsette faglig samarbeid med Kastvollen innen nevrologi gjennom felles kurs, evt. hospitering ved Kastvollen og felles møter  i prosjektgruppa.
   
 • Med ubrukte midler starter vi  et nytt prøveprosjekt innen trening; Vi vil kombinerer kognitiv og fysisk trening på bakgrunn av ny forskning innen nevrologi. Dette vil foregå i ei gruppe på 6-8 personer,  en gang pr uke i 10 uker fra uke 40.
  Kontaktpersoner Liv Therese Røhte, tlf.975 61 829, Frøydis Reinen Echer, tlf. 479 71 156.

 

Marit Strugstad
enhetsleder
Dag- og døgnrehabiliteringsenheten