Egge barneskole (40 ansatte), Steinkjer skole (55 ansatte), Mære skole (33 ansatte), Beitstad skole (30 ansatte), Binde skole (12 ansatte) og Lø skole (2 ansatte) deltok på denne dagen.

Ansatte fra "Voksne for barn" ledet dagen, med gode refleksjoner og innspill fra salen.

Aktuelle tema for dagen var følgende:

-Hvordan kan en skole bidra med å være helsefremmende?

-Hva er psykisk helse?

-Livsmestringsarbeid og forebygging, vurdert opp mot stor innsats mot enkelte sårbare grupper

-Viktigheten av å lytte til barn, anerkjenne følelser de har og hvordan vi møter deres ulike følelser

-Voksne som støttepersoner, hvor barn veiledes til gode løsninger.

-Fokus på barns øvesituasjoner i hverdagsaktiviteter, hvor de øver seg på sosial kompetanse

-Implementering av arbeidet


Helt til sist leverte alle deltagere sine ønsker til ønskebrønnen, og ønskebrønnen ble så overlevert til rektorene tilstede. Dette legger grunnlaget for felles arbeid videre framover med temaet.

 

Elisabeth Erle Borg