Disse fagområdene er: helsearbeiderfag, barne- og ungdomsarbeiderfag, IKT-servicefag, kontor og administrasjon, aktivitør, institusjonskokk. Totalt har kommunen ca 35 lærlinger til enhver tid.

Herdis Vangsnes, som er ansvarlig for kommunens lærlingeordning, ønsket alle velkommen til to spennende år. Det ble gitt en kort presentasjon av lærlingene, veilederne og de faglig lederne og alle fagene ble presentert.

Herdis gikk gjennom forventingene for både lærlingene og for arbeidsgiver og personalkonsulent Marit Hjøllo informerte om hva det vil si å være arbeidstaker i kommunen og om rettigheter og plikter.

Lærlingene fikk sine lærlingekontrakter og opplæringspermer.

Les mer om lærlingeordningen her.