Her finner du program for dagen

TV-sendingen for barn og unge starter kl. 10.00:

TV-sending for alle starter kl. 18.00:

Med bakgrunn i de retningslinjer som er lagt nasjonalt i forbindelse med Covid -19 pandemien, så har Steinkjer kommune lagt sine føringer for hvordan vi ønsker å feire den kommende nasjonaldagen. 17.mai er viktig for oss alle, og vi skal markere dagen på en flott og verdig måte selv om det blir annerledes denne gangen.

Det blir i år motorisert 17. maitog i Steinkjer by og i Malm. Nord-Trøndelag Motorhistorisk Forening stiller med veteranbiler som kjøres i kortesje fra kl. 14.00 i Steinkjer. Etter en runde (se rute her), kjører en del av bilene videre fra kl. 15.00 til Malm for å ta en runde der.

To TV-sendinger 

- Vi håper at mange som bor i hjemmene sine i byen og i Malm får med seg toget, men håper også at en del av de som bor i grendene kan komme innover og se toget langs ruta. Men det er viktig at smittevernsreglene følges, som å holde avstand, gjerne se fra bil og holde seg innefor sin smittegruppe mm.sier kultursjef Leif Terje Nilsen. 

I tillegg blir det sendinger som innbyggerne kan følge med på, kl. 10.00 og 18.00 med kjente og kjære artister, kulturskolen, russen m.fl., samt reportasjer fra noen av kommunens skoler og barnehager. Disse kan sees på Steinkjer kommunes Facebookside, Steinkjer kommunes hjemmeside (se under nyheter nederst på siden), Trønder-TV (tilgjengelig for dere som har Altibox via NTE) og Trønder-Avisas nettugave t-a.no

SE SENDINGSOVERSIKT OG ØVRIG PROGRAM HER

Følgende retningslinjer gjelder for hele Steinkjer kommune for øvrig:

  • Alle tradisjonelle 17.mai tog er avlyst. Dette gjelder både barnetog i regi av skolene, samt borgertog.
  • Det vil ikke bli anledning til å planlegge noen form for lokale arrangementer innendørs der mennesker skal møtes på nasjonaldagen. Utendørsarrangementer kan godkjennes etter søknad.
  • De til enhver tid oppdaterte nasjonale smittevernreglene for gruppestørrelser er gjeldende.
  • Det er gitt åpning for at korpsene kan spille for oss på 17.mai. Det er flott! Tidspunkt for opptredener skal ikke annonseres for overholdelse av smittevernreglene.

 

Leif Terje Nilsen
kultursjef