Regjeringen varslet i pressemelding datert 22.april 2021 at det ikke ville komme særskilte regler for avviklingen av 17.mai feiringen i Norge. Det vil si at det er de nasjonale bestemmelsene som gjelder i forhold til Covid-19 pandemien og de begrensninger dette gir for aktivitet på nasjonaldagen.

Steinkjer kommune har nettopp avsluttet en periode med håndtering av et Covid-19 smitteutbrudd. Utbruddet medførte kraftige begrensende tiltak for våre innbyggere.

En rekke andre kommuner rundt omkring i landet opplever nå at smitten kommer tilbake hvis tiltak og smittevernmessige begrensninger slippes opp for mye. Steinkjer kommune ønsker å gjøre det vi kan for å unngå at dette skal skje her hos oss.

Med bakgrunn i dette vil  kommunens sterke anbefaling være at det ikke lages offentlige arrangementer der mennesker møtes på nasjonaldagen.

Det vil bli gjennomført kransenedleggelser der dette er en tradisjon i kommunen. Da med begrenset deltakelse. De av korpsene som ønsker å spille kan gjøre dette med de regler som gjelder på nasjonaldagen.

Det vil si å spille uten at det annonseres hvor dette skal skje på forhånd. Steinkjer kommune ønsker med dette å signalisere at 17.mai feiringen i år blir gjennomført på samme nivå som i 2020.

Når det gjelder feiringen hjemme, så er det de nasjonale reglene for antall gjester på besøk som gjelder.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med kultursjef Leif Terje Nilsen.

Mail leif.terje.nilsen@steinkjer.kommune.no tlf: 90 69 19 23