Planområdet Mære skole og omegn

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Mære skole og stadion med nærområder

Trønderplan har på vegne av Steinkjer kommune fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for Mære skole og stadion med nærområder. Annonse om oppstart av reguleringsarbeid finnes i lenken nedenfor.

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til:

Trønderplan as v/ Ingeniør Jan Ola Ertsås,
Tlf. 908 59 081 - e-post: joe@tronderplan.no

Frist for innspill er 01.08.2017.

Tips en venn Skriv ut