Vannforsyning

Vannmåleravlesning

13.12.17

Vannmålerkortene er nå sendt ut og vi oppfordrer alle som kan om å melde inn målertallet digitalt. Frist er 01.01.2018.

Vannmåler

Kontaktinfo

18.12.15

Henvendelser på dagtid til Rådhuset på telefon 74 16 90 00. Ved ledningsbrudd og tette avløpsledninger utenom ordinær arbeidstid, ring vakttelefon 90 58 53 52.

Vannlekkasjer

25.02.15