Utdeling av likestilling- og manfoldsprisen 2017

Tildeling av årets Likestilling- og mangfoldspris til Steinkjer soroptimistklubb

Prisen ble utdelt på 8. mars arrangementet i regi av Steinkjer kommune, Steinkjer Soroptimistklubb, Steinkjer yngre sanitet, LO i Nord-Trøndelag, Nord Universitet, KUN og Steinkjer bokhandel.

Det er Likestilling- og mangfoldsutvalget som beslutter tildeling og vedtaket har følgende begrunnelse:

Steinkjer soroptimistklubb er en av organisasjonene i Steinkjer der frivillige stiller opp og komplementerer kommunal virksomhet. Klubben har flere prosjekter som utgjør en positiv forskjell for likestilling og mangfold i Steinkjersamfunnet: 

  • Samarbeid med voksenopplæringas "Jobbsjansen" for flyktninger. Språktrening, veiledning i norsk kultur og relasjonsbygging mot innvandrerkvinner.  
  • Aktiv samarbeidspartner med Steinkjer kommune om likestilling- og mangfold (bl.a 8.mars)
  • Årlig moteoppvisning for sentrumsbutikkene hvor overskuddet går til lokale formål
  • Arrangør av åpent møte om mobbing på arbeidsplassen
  • Samarbeider med Steinkjer bibliotek på flere områder innenfor likestilling og mangfold.

Klubben har også et internasjonalt engasjement med et eget utdanningsfond for kvinner i andre land og gjennom å løfte fram tema som f.eks menneskehandel.

Bildet viser varaordfører Ida Bruheim Derås sammen med Bente Markhus og Idrun Schult-Jessen fra Steinkjer Soroptimistklubb (Foto: Marna Ramsøy).

 

 

Tips en venn Skriv ut