Tekniske tjenester

TEKNISKE TJENESTER - TJENESTETILBUD

21.02.17
OppmlingDe tekniske tjenestene i kommunen består av både lov- og forvaltningsoppgaver, og utbyggings- og driftsoppgaver rettet mot kommunaltekniske anlegg.

Lov- og forvaltningsoppgavene består av byggesaksbehandling, kart- og oppmåling og arealplanlegging. Både privatpersoner, næringsliv og offentlige etater kontakter kommunen for bistand ved mindre og større byggeprosjekt. Steinkjer kommune ønsker å drive aktiv byutvikling på Gjenreisingbyens premisser.

De kommunaltekniske oppgavene består av fremføring av rent vann,GPS  3  mottak og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall, bygging og drift av kommunale veger, plasser, parker, idrettsanlegg og friområder, samt forvaltning, drift og vedlikehold den kommunale bygningsmassen.

Kommunen driver også sentralkjøkken som leverer mat til alle kommunale institusjoner. I Steinkjer kommune har fem tjenesteenheter ISO-sertifisering. Dette gjelder Renovasjon, Eiendom, Sentralkjøkkenet, Vann og avløp og Veg, Trafikk og Park.


< < < Se mer om tjenestetilbudene i venstre meny

Varsling av befolkningen via SMS

18.02.15

Kommunen bruker et varslingssystem for at innbyggeren i et definert område kan varsles med SMS til mobiltelefon ved viktige hendelser, og i ekstremtilfeller med talemelding til fasttelefon.

Mobiltelefon