Vinter i BogenVinter ved kaiaBogen
Steinkjer
  •  1.pngsøndag7°C

Steinkjerprofilen

Steinkjerprofilen - Åpen, lys og gladGrunnlaget for Steinkjerprofilen
Steinkjerbyggens egne tanker om kommunen er utgangs-
punktet for merkevaren. Prosessen som resulterte i Steinkjerprofilen, begynte med at Nord-Trøndelagsforskning spurte 2000 tilfeldig utvalgte steinkjerbygg om hva de var stolte av i kommunen sin. 1200 returnerte spørreskjemaet.

Disse svarene, i tillegg til engasjementet fra grupper av studenter og skoleelever, næringsliv, lag og foreninger,er grunnlaget for Steinkjers nye merkevare.
 

Hvorfor er det utviklet en merkevare for Steinkjer?
For å bevisstgjøre innbyggere, tilreisende, næringsliv og mulige innflyttere om hva som er spesielt og bra med kommunen vi bor i.
 

Steinkjerprofilen presenteres nedenfor i en egen håndbok (pdf-format):
- Last ned profilhåndboken her.
 


Regler for bruk av Steinkjer bys våpen:
 - Til regelverket for bruk av kommunevåpenet


For kommunalt ansatte:
Når ansatte skal presentere kommunen, skal kommunelogoen med kommunevåpenet og slagordet "Åpen, lys og glad" alltid være med slik og helst ligge til høyre øverst i dokumenter, brosjyrer mm:Åpen, lys og glad-logo..
 


 


Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Lillian Høisæther, lillian.hoisether@steinkjer.kommune.no,
tlf 74 16 91 82 / 907 33 171