Steinkjerprofilen

Slagordet
“Åpen, lys og glad” er hentet fra Steinkjersangen fra 1932 av Olav Hougen. “Åpen, lys og glad” er ord som kan brukes for å beskrive landskapet i Steinkjer. Dessuten er det en ambisjon for hvordan Steinkjers innbyggere møter omverdenen og sine medmennesker.

Steinkjerprofilen
I kommuneplanen 2004-2007 ble det besluttet deltakelse på et Interreg prosjekt “BRANDR-prosjektet”, som besto i å finne et steds identitet, velge en posisjon, og lage en plattform for å kommunisere ut og samle seg om denne.

Det ble gjennomført en bred medvirkningsprosess blant innbyggerne i kommunen, der ble det jobbet med å finne Steinkjer sin identitet, dvs. våre fysiske verdier og våre emosjonelle verdier, samt en visjon og et slagord. Folket og prosessen samlet seg om følgende:

VISJON: “En levende småby med bygder i utvikling, tufta på ekte saker”

Steinkjer sine fysiske verdier og fortrinn

  • Unike røtter
  • Levende småby - bygder i utvikling
  • Utstillingsvindu for norsk landbruk
  • Norges geografiske midtpunkt

Emosjonelle verdier

  • Steinkjer har pågangsmot
  • Steinkjer er åpen, lys og glad
  • Steinkjer er ekte saker

Slagordet  og bruken av dette i kommunens merkevare/ logo ble vedtatt av kommunestyret i 22.03. 2006.

Hvorfor er det utviklet en merkevare for Steinkjer?
For å bevisstgjøre innbyggere, tilreisende, næringsliv og mulige innflyttere om hva som er spesielt og bra med kommunen vi bor i.

Steinkjerprofilen ble i november 2015 oppfrisket
Ny profilhåndbok med logoer og profilelementer er under utarbeidelse og vil legges ut ganske snart, innen 15.desember 2015.


Regler for bruk av Steinkjer bys våpen:
 - Til regelverket for bruk av kommunevåpenet


For kommunalt ansatte:
Når ansatte skal presentere kommunen, skal kommunelogoen med kommunevåpenet og slagordet "Åpen, lys og glad" alltid være med slik og helst ligge til høyre øverst i Steinkjer kommune logo farge bred_300x64.jpgdokumenter, brosjyrer mm:

 


Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Lillian Høisæther, lillian.hoisether@steinkjer.kommune.no,
tlf. 907 33 171

 

Logoen ble som nevnt oppfrisket i november 2015 og kan lastes ned her inntil vi får vår digitale profilhåndbok på plass. Vi har logoen også i jpg-format, så ta kontakt hvis den ønskes.Steinkjerprofilen hovedlogo farge.jpg

 

Tips en venn shareon print.png