Steinkjer kommune har vært med på å utvikle en ny modell for folkehelsearbeid

Gjennom innovasjonsprosjektet " Fra kunnskap til handling, fra handling til kunnskap" har Steinkjer kommune, sammen med Vikna og Malvik kommune, deltatt og vært med på å utvikle en metode for å utvikle og forbedre måtene vi jobber på, uavhengig av fagområde.

Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag, KS Nord-Trøndelag, HUNT og NTNU Senter for helsefremmende forskning har også deltatt og drevet prosjektet framover.

Folkehelsearbeid handler i stor grad om å arbeide på tvers av fagområder, og modellen tar for seg syv steg som skal sikre at vi jobber kunnskapsbasert, gjennom blant annet medvirkning og forankring. Dette er en måte som vi ønsker å jobbe på i Steinkjer kommune.

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid – veileder (pdf-fil).

Les mer om Fra kunnskap til handling, fra handling til kunnskap (Nord-Trøndelag fylkeskommunes nettside)

 

Stine Strand
folkehelsekoordinator

 

 

Tips en venn Skriv ut