Parkansatte i kommunen Ungdommer som løperBrygga og holmen
Steinkjer
  •  3.pnglørdag21°C

Skolestart - skoleåret 2012-2013

Blyanter med farge Grunnskolene i Steinkjer kommune starter opp skoleåret 2012-2013 etter følgende plan:

Beitstad skole:
Elever: 20.08: 1. årstrinn møter i amfiet kl 09.00, skoleslutt 13.15
                       2.-7. årstrinn møter 08.30, slutt 13.15                    


Binde skole:
Elever: 20.08: 1. årstrinn kl 09.00 – 14.00
          2.-7. årstrinn  kl 08.30 – 14.00
Ansatte : Intern planlegging: 13.(SFO),14., 15. og 16.08
SFO er åpen (07.15-16.30): 15.,16. og 17.08
 

Byafossen skole:
Elever: 20.08:  1. årstrinn kl. 09.00 (Brev sendes heimene)
                        2.-7. årstrinn kl. 08.30                                             
Åpning av skoleåret i skolegården kl.09.00 for hele skolen. Foreldre er velkommen til åpningen.           
Ansatte: Intern planlegging: 14., 15., 16. og 17.08
SFO er stengt 16. og 17.08.
 

Egge barneskole:
Elevene 20.08.: 1.      årstrinn: Oppmøte kl.0930 i gymsalen (inngang i sokkeletasjen).
                   2.      årstrinn: Oppmøte kl.0830 foran bygg G (SFO).
                   3.-4. årstrinn: Oppmøte kl.0830 i skolegården; inngang A.       
                   5.-7. årstrinn: Oppmøte kl 0830 i skolegården; inngang B.
Skoledagen varer til kl. 1300 for alle årstrinn. SFO for 1.-4.
Buss for skysselever går kl 13.05 fra busslomma.
Planleggingsdager ansatte 15., 16., og 17.08.
             

Egge ungdomsskole
:
Elever: 20.08 kl 08.30.
Ansatte : Intern planlegging 14., 15., 16., og 17.08 kl 08.00
 

Kvam skole
Elever:  20.08. Kl. 0830.
Ansatte:. Intern planlegging 13., 14., 15., 16. og 17.08.
SFO er åpen f.o.m. 20.08.
 

Lø skole:
Elever: 20.08: 1.årstrinn kl 08.30 – 11.00. SFO åpner kl 11.00.
                        2.- 7.årstrinn kl 08.30 - 14.00                       
Ansatte: Intern planlegging 14., 15., og 16.08.
SFO er stengt 16. og 17.08 pga planlegging
 

Moen skole:
Elever: 20.08 kl 08.30 – 14.10
Alle ansatte: Intern planlegging 16. og 17.08. kl 08.30-15.30
 

Mære skole:
Elever: 20.08:   1.    årstrinn møter i samfunnshussalen         kl 09.30 – 13.00
                         2.-4. årstrinn møter i skolegården                   kl 08.30 – 13.00
                         5- 7.årstrinn møter i skolegården                    kl 08.30 – 13.00
Foresatte som følger elever bes om å parkere ved Prix
SFO er stengt 16. og 17. august pga. planleggingsdager.
Leksehjelpstilbudet og tilsyn starter på tirsdag 21.08, og elever på 1-4. trinn som skal ha leksehjelp/tilsyn vil da være på skolen fram til kl. 14.00.
 

Røysing skole:
Elever: 20.08 kl 08.10, samling i skolegården.
Ansatte: Intern planlegging 15., 16. og 17.08 kl.08.00.
Assistenter/sfo: Intern planlegging 15.08. kl 08.00.
SFO stengt 15. og 16.08. SFO åpen 17.08 kl 8-16
 

Skarpnes skole:
Elever: 20.08.  kl 09.00 – 13.30
Ansatte: Intern planlegging 15., 16. og 17.08.
 

Steinkjer skole:
Elever: 20.08: 2. – 7. årstrinn kl. 08.30
                       1.      årstrinn kl. 08.45
Ansatte: Intern planlegging 14., 15., 16. og 17.08.
SFO er åpen fra 01.08 kl. 10.00,  SFO er stengt 16. og 17. 08 på grunn av planlegging.
Leksehjelp-tilbudet starter 20.08, og elever på 1. – 4. trinn som skal ha leksehjelp vil da være på skolen til kl. 14.00.
 

Steinkjer ungdomsskole:
Elever:    20. 08. kl.08.30
Ansatte:  13.08 kl.08.00
Skofritt hovedbygg - husk innesko og hengelås.
 

Vålen skole:
Elever: 20.08.  2.-7.årstrinn kl 08.30-14.05
                        1.årstrinn kl 09.30-13.00 
Ansatte: Planleggingsdager 15.- 17.08. kl. 08.30
 

Steinkjer voksenopplæring:
Elever i grunnskole og norskopplæring starter 20.08. kl 08.30
Kveldskurs norskopplæring starter 21.08 kl 18.00.
Ansatte: 15.08. kl 08.00
 

Steinkjer Kulturskole:
Undervisningen starter 20.08.
Alle foreldre inviteres til foreldremøte i Saga 22.08 kl 19.
Ansatte: Intern planlegging 15. og 16.08, kl 10-16
 

Steinkjer Montessoriskole:
Elever 20.08 kl. 08.30
Ansatte: 14.08. kl 08.30
 
 
Alle elever og ansatte ønskes vel møtt til et nytt skoleår!
 
Oppvekstsjef