Ungdommer i aktivitet (foto: Leif Arne Holme)Steinkjer sykehjem (foto: Odd Georg Skjemstad)Ungdommer som løper
Steinkjer
  •  10.pngsøndag6°C

Samlende tverrfaglig rusomsorg

Du kan nå ringe mandag - fredag kl 08.00 - 15.30 til følgende kontaktpersoner:
- Hanne Våg, 46429442
- Siri Ballo, 48237866
- Einar Aasen, 91329140