Parkansatte i kommunen Ungdommer i aktivitet (foto: Leif Arne Holme)Brygga og holmen
Steinkjer
  •  1.pngtorsdag19°C

Samlende tverrfaglig rusomsorg

Du kan nå ringe mandag - fredag kl 08.00 - 15.30 til følgende kontaktpersoner:
- Hanne Våg, 46429442
- Siri Ballo, 48237866
- Einar Aasen, 91329140