Renovasjon - betalingssatser 2017

 1.       Renovasjonsgebyr pr. år gjeldende fra 01.01.17                           Satser ekskl. mva

       1.1    240 L restavfall + mat, plast og papir/papp (standard abonnement)        kr. 2 700,-
1.2    140 L restavfall + mat, plast og papir/papp                                               kr. 2 480,-
1.3    360 L restavfall + mat, plast og papir/papp                                               kr. 3 445,-
1.4    Minst 3 abonnement med felles hentepunkt – alle fraksjoner                   kr. 2 590,-
1.5    Minst 6 abonnement med felles hentepunkt – alle fraksjoner                   kr. 2 285,-
1.6   Bringeordning alle fraksjoner                                                                    kr. 2 100,-
1.7    Hytte - fritidsrenovasjon                                                                            kr.    740,-
 
Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller                                         kr.    300,- (gjelder alt. 1, 2 og 3)
 
Levering av husholdningsavfall på Tranamarka er inkl i gebyret (gjelder ordinære mengder ordinært husholdningsavfall).
 
 
2.         Diverse
 
2.1 Utkjøring / bytte av beholder (endring/stopp i abonnement)                        kr.   250,-
       (Abonnenten kan selv levere / hente ny beholder på Tranamarka gratis).
 
2.2 Henting ved kjøring på privat veg etter innvilget søknad (pr. abonnent)      kr.   550,-
 
2.3 Henting ved husvegg etter søknad (pr. abonnent):
                               henteavstand: inntil 10 m                                                             kr.    500,-
                               henteavstand: 11 – 15 m                                                             kr.    700,-
                               henteavstand: 16 – 20 m                                                             kr. 1 050,-
 
2.4 Grønn tilleggssekk for restavfall (kjøpes i butikk) inkl. statlig avgift              kr.      48,-
 
2.5 Ved bestilling av ekstratur for henting - pr. påbegynt time.                           kr.    985,-   
      (p.g.a. ikke hentet i rute som følge av innparkering mv.)                 
      Ved bestilling av ekstratur for henting - pr påbegynte time
      vil også fraksjonspris i hht prisliste for næring faktureres.              
 
Ved ulovlig hensetting av avfall faktureres medgått tid til befaring, henting, opprydding og videre håndtering av avfallet i henhold til Forurensingsloven.
 
Merverdiavgift kommer i tillegg til de enkelte satser

 

 

Tips en venn Skriv ut