Godkjente valglister kommunestyrevalget 2023

Valgstyret godkjente i møte 25.05.2023  følgende 11 valglister til kommunestyrevalget 2023 i Steinkjer kommune:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Industri- og Næringspartiet
 • Norgesdemokratene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Godkjente lister og kandidater finner du her (PDF, 67 kB)

Listene er med dette lagt ut til ettersyn.

I henhold til valglovens § 6-8 er det adgang til å klage om du mener valgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. 

 En evt. klage må sendes postmottak@steinkjer.kommune.no senest 2.juni 2023.

Se valgstyrets behandling her (sak PS 3/23)