Organisering

Rådmannen i Steinkjer kommune

24.04.17

Torunn Austheim begynte som rådmann i Steinkjer kommune 10.august 2009.
Kontakt rådmannen: Tlf: 74 16 90 04, mail: torunn.austheim@steinkjer.kommune.no
 

Torunn Austheim

Administrativ organisering

29.12.17

Fra 01.05.2017 er kommunen i en prosjektperiode med felles rådmann og felles ledergruppe med Verran kommune.  Rådmannen er også prosjektleder for nye Steinkjer kommune.  Verran og Steinkjer har hver sin assisterende rådmann

Avdeling for samfunnsutviklingAvdeling for omsorgAvdeling for helseAvdeling for oppvekstØkonomitjenestenPlan- og utredningstjenestenPersonaltjenestenIKT- og kontorstøttetjenestenRådmann

Organisasjonskart

  • Ovenfor presenteres de to første ledernivåene (rådmann og avdelingene), samt støttetjenestene.
  • Klikk på boksene, så finner du informasjon om støttetjenestene, oversikt over tjenesteenhetene og deres tjenesteområde. Her finner du også ledere og ansatte i enhetene.