Organisering

Rådmannen i Steinkjer kommune

24.04.17

Torunn Austheim begynte som rådmann i Steinkjer kommune 10.august 2009.
Kontakt rådmannen: Tlf: 74 16 90 04, mail: torunn.austheim@steinkjer.kommune.no
 

Torunn Austheim

Administrativ organisering

04.05.17

Fra 01.05.2017 er kommunen i en prosjektperiode med felles rådmann med Verran kommune.  Rådmannen er også prosjektleder for nye Steinkjer kommune.  
Kommunen har fra samme dato assisterende rådmann.  Organisasjonskartet vil bli noe endret. Vi vil få en strategisk ledergruppe som også har driftsansvar.  Nytt organisasjonskart med en organisering i en 3-nivåmodell: Rådmann > Avdelinger > Tjenesteenheter vil bli utarbeidet.

Avdeling for samfunnsutvikling Avdeling for omsorg Avdeling for helse Avdeling for oppvekst Økonomitjenesten Plan- og utredningstjenesten Personaltjenesten IKT- og kontorstøttetjenesten Rådmann

Organisasjonskart

  • Ovenfor presenteres de to første ledernivåene (rådmann og avdelingene), samt støttetjenestene.
  • Klikk på boksene, så finner du informasjon om støttetjenestene, oversikt over tjenesteenhetene og deres tjenesteområde. Her finner du også ledere og ansatte i enhetene.