Organisering

Rådmannen i Steinkjer kommune

24.04.17

Torunn Austheim begynte som rådmann i Steinkjer kommune 10.august 2009.
Kontakt rådmannen: Tlf: 74 16 90 04, mail: torunn.austheim@steinkjer.kommune.no
 

Torunn Austheim

Administrativ organisering

02.09.16

 Kommunen er organisert i en 3-nivåmodell: Rådmann > Avdelinger > Tjenesteenheter

Avdeling for samfunnsutvikling Avdeling for omsorg Avdeling for helse Avdeling for oppvekst Økonomitjenesten Plan- og utredningstjenesten Personaltjenesten IKT- og kontorstøttetjenesten Rådmann

Organisasjonskart

  • Ovenfor presenteres de to første ledernivåene (rådmann og avdelingene), samt støttetjenestene.
  • Klikk på boksene, så finner du informasjon om støttetjenestene, oversikt over tjenesteenhetene og deres tjenesteområde. Her finner du også ledere og ansatte i enhetene.