Offentlig ettersyn: Planprogram for kommuneplanens arealdel 2024-2030. Høringsfrist: 29.03.23

Formannskapet har lagt ut forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel på høring/offentlig ettersyn.

Planprogrammet er prosjektplanen for arbeidet med kommuneplanens arealdel, og beskriver hva som skal gjøres og når. 

Forslaget finner du på kommunens planportal

Ønsker du å uttale deg til planprogrammet? Trykk på knappen under her!

Send inn uttalelse