Flere døde fugler funnet i Steinkjer

Det ligger nå flere døde fugler i Dampsagaområdet; kaier, måker og noen småfugler. Det er ikke fastslått om dette er fugleinfluensa.

Steinkjer kommune fikk inn varsel om dette fra Steinkjer JFF som har varslet Mattilsynet. Kommunen har varslet Statsforvalteren i Trøndelag om funnene.

Kommunen ber om at eventuelle funn av døde fugl meldes Mattilsynets tipstelefon for fugleinfluensa 22 40 00 00, slik at de har muligheter til å teste disse fuglene for fugleinfluensa. 

Steinkjer kommune vil ganske raskt etablere et innsamlingspunkt i kommunen for innlevering av døde fugl, slik at vi unngår at dette avfallet kommer inn i husholdningsavfallet. Årsaken er at Tranamarka har et ganske åpent behandlingsanlegg hvor det holder til mye fugl.

Linn Aasnes, naturforvalter 

 

(Foto: Andreas Slettbakk)