Anbefaling av påfyll av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Det er av stor betydning å ha høy vaksinasjonsdekning i alle aldersgrupper slik at smittsomme sykdommer vi i dag har kontroll over (som polio og difteri) ikke kommer tilbake.

  • Ikke alle vaksiner du får som barn, gir beskyttelse livet ut. 
  • For noen vaksiner trengs det gjentatte oppfriskningsdoser i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot de aktuelle sykdommene. 
  • Det anbefales oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvis det er gått mer enn 10 år siden forrige vaksinasjon.
  • Anbefalingen gjelder for alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise. 

Oversikt over vaksinasjonsstatus – "Mine vaksiner"

På nettsiden til Helsenorge.no finner du en side som heter "Mine vaksiner" og det er en tjeneste der du:

  • kan sjekke hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år.
  • kan skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk. 

Her kan du gå til "mine vaksiner" på Helsenorge.no

"Mine vaksiner" viser vaksinasjoner som er registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). Dette forutsetter at vaksinasjonsstedene registrerer vaksinene du har fått. Vaksinasjonsstedet har meldeplikt til SYSVAK for all vaksinasjon, men den som vaksineres må samtykke (unntatt barnevaksinasjonsprogrammet). 

Kikhoste, stivkrampe og polio – oppfriskningsvaksine hvert 10. år 

Vi har med ujevne mellomrom utbrudd av sykdommer som kan forebygges med vaksine. Disse såkalte «barnesykdommene» kan angripe ungdom og voksne, og noen ganger gi alvorlige konsekvenser. En slik sykdom er kikhoste. Siden 1997 er det observert en betydelig økning i forekomsten av kikhoste i Norge, særlig hos eldre barn og unge. En årsak kan være at ungdom og voksne ikke lenger er beskyttet av vaksinen de fikk som barn.

Stivkrampe skyldes en bakterie som finnes i jord. De fleste rapporterte tilfeller i Norge de senere årene har vært hos eldre med sår / skader som har vært i kontakt med jord. Flere av disse hadde ikke fått stivkrampevaksine som barn. Det er anbefalt at voksne og eldre som aldri tidligere har fått stivkrampevaksine, grunnvaksineres med tre doser. Beskyttelsen mot stivkrampe avtar gradvis, slik at alle voksne trenger jevnlige oppfriskningsdoser.

Polio var før i tiden en fryktet sykdom, men er nå på grunn av vaksinering utryddet i store deler av verden. Europa ble erklært poliofritt i 2002. For å forhindre at sykdommen kommer tilbake er det viktig at befolkningen er beskyttet. Smitteførende friske personer kan komme til Norge, og ubeskyttede personer kan bli smittet på reiser.


Kommuneoverlege Sunniva J. N. Rognerud