Kart over nye Steinkjer kommune

Nye Steinkjer kommune

Som følge av at regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og har igangsatt en kommunereform, vedtok Verran og Steinkjer kommuner i juni 2016 å slå sammen kommunene Verran og Steinkjer fra 01.01.2020.

En utarbeidet intensjonsavtale ble samtidig vedtatt.

Det er denne intensjonsavtalens prinsipper og føringer som ligger til grunn for det arbeidet som nå gjøres frem mot kommunesammenslåingen.

Les intensjonsavtalen

Formannskapene behandler i uke 6 og kommunestyrene i uke 7 sak om felles rådmann og administrasjon.


I venstre marg når du har denne siden åpen legges det ut informasjon om:

  • opprettede utvalg, nemder og arbeidsgrupper
  • nye føringer fra fylkesmann, regjering og Stortinget
  • beslutninger som tas i kommunen

Prosess/tidslinje:

 

 

Tips en venn Skriv ut