NAV Steinkjer

NAV Steinkjer - Informasjon

23.03.15

NAV står for Ny Arbeids- og velferdsforvaltning. En av de største forvaltningsreformene i nyere tid. Hver enkelt kommune og NAV i fylket inngår en samarbeidsavtale som beskriver hvilke tjenester kontoret skal tilby. Den lokale samarbeidsavtalen fastsetter hvilke tjenester det enkelte kontoret tilbyr utover minstekravet som er økonomisk sosialhjelp fra kommunen og tjenester fra det tidligere trygdeetaten og Aetat fra Statens side. Tjenesteinnholdet vil derfor variere fra kommune til kommune.

Besøksadresse: Rådhuset, inngang på sørsiden.
Åpningstid: mandag - fredag kl 10.00 - 15.00.
Telefon: 55 55 33 33
NAV sin hjemmeside: www.nav.no            Logg in her på Ditt NAV

Sosiale tjenester

12.02.15

Sosialtjenesten er organisert under NAV Steinkjer. De har kontorene på Rådhuset, men med egen inngang på sørsiden av bygget. Telefon 55 55 33 33.
- Informasjon om økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving finner du her.
- Les mer om sosialtjenesten på NAV sin hjemmeside