NAV Steinkjer

NAV Steinkjer - Informasjon

03.02.16

NAV står for Ny Arbeids- og velferdsforvaltning. En av de største forvaltningsreformene i nyere tid. Hver enkelt kommune og NAV i fylket inngår en samarbeidsavtale som beskriver hvilke tjenester kontoret skal tilby. Den lokale samarbeidsavtalen fastsetter hvilke tjenester det enkelte kontoret tilbyr utover minstekravet som er økonomisk sosialhjelp fra kommunen og tjenester fra det tidligere trygdeetaten og Aetat fra Statens side. Tjenesteinnholdet vil derfor variere fra kommune til kommune.

NAV Steinkjer har opprettet eget ungdomsmottak for ungdommer mellom 17 - 25 år. Ungdomsmottaket har åpent mandag og torsdag kl 10.00 - 12.00.

Besøksadresse: Rådhuset, inngang på sørsiden.
Åpningstid: mandag, onsdag, torsdag og fredag kl 10.00 - 14.00. Tirsdag er det stengt.
Telefon: 55 55 33 33
NAV sin hjemmeside: www.nav.no            Logg in her på Ditt NAV