Møteplan 2017

Klikk på møtedatoene i møteplanen nedenfor, på de blå linkene, for å finne sakene.

Nedenfor finner du alle saksframleggene og møteprotokollene på de angitte datoene.   

 Kommune-
 styre

 Formannskap

 Hovedutvalg
 for helse og
 omsorg

 Hovedutvalg
 for
 oppvekst
 og kultur

 Hovedutvalg
 for teknisk, 
 miljø og 
 naturforvaltning 

 Kontrollutvalget

Møteplan 2017


Utvalg
 


Jan
 


Febr
 


Mars
 


April
 


Mai
 


Juni
 


Juli
 


Aug
 


Sept
 


Okt
 


Nov
 


Des
 

Kommunestyre

 
 
 
 
20.
 
15.
20.

Formannskapet

3.
19. 26.

2.
9.
16.
(avlyst)

9.
16.
30.
(avlyst)

6.
20.- 21. strategi-samling

4.
(11.)
18.

1.
8.
22.

 

24.
31.

7.
14.
21.
28.

5.
26.
(budsj.)

2.
(9.)
16.
(23.)
30.

21.

Hovedutvalg 
teknisk, miljø og naturforvaltning.


24.

 


7.


4.


10.
 


6.
21.

   


5.


31.


28.

 

Hovedutvalg
oppvekst og kultur


24.

 


7.

 


10.
 


6.

   


5.


31.


28.

 

Hovedutvalg
helse og omsorg

 


24.

 


7.

 


10.


6.

   


5.


31.


28.

 

Kontrollutvalget 

25.

 

8.

28.

       

6.

31.

1.
29.

 

Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF

        31.             20.

Foretaksmøte Steinkjerbygg KF

        31. 21.           20.

Eldres råd

17.       8.              

Rådet for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne

30. 27.   18.                

Husnemnda

30   23.                  

Likestilling- og mangfoldsutvalget

                       

Innvandrerråd

          20            

Kommunens trafikksikkerhets-utvalg

                       

Valgstyre

    9.                  

Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag

                       

Administrativ styringsgruppe
for Inn-Trøndelags-regionen

30.   27. 27. 31. 23.   28. 25. 30. 27.  

Fellesutvalget Verran-Steinkjer

31.  

20.
(avlyst)

  24. 21
(avlyst).
  18        

Verran kommune

                       

 Møteplan 2016

            13.01        
20.01

21.01 (avlyst)

       
 

28.01

26.01

26.01

26.01

27.01

 

04.02

 

 

 

 

17.02

18.02

 

 

 

 

 

10.03

08.03

08.03

08.03

09.03

 

17.03

       
 

31.03

 

 

 

 

06.04

07.04

       

 

13. og 14.04

strategisamling

 

 

 

 

 

(21.04) - avlyst

       
 

12.05

10.05

10.05

10.05

09.05

 

(19.05)

 

 

 

 

25.05

26.05

       
 

09.06

07.06

07.06

07.06

10.06

22.06

Foretak Ogndalsbruket

Steinkjerbygg

 

22.06.

23.06

    22.06.  
 

18.08

 

 

 

 

 

01.09

06.09

06.09

06.09

07.09

 

15.09

       

21.09

22.09

       
 

29.09

       
 

(20.10)

       
 

27.10 BUDSJ

       

 

03.11

01.11

01.11

01.11

02.11

 

(10.11)
utgår

       

16.11

17.11

       
 

01.12

29.11

29.11

29.11

30.11

14.12

Ogndalsbruket
Steinkjerbygg

15.12

 

 

 

 


HENSYNTATT
Vinterferie i uke 8  -22-26.02
Høstferie i uke 41 - 10-14.10

Fylkestingsmøter
onsdag 2. og torsdag 3. mars
onsdag 27. og torsdag 28. april
tirsdag 14. onsdag 15. og torsdag 16. juni
onsdag 5. og torsdag 6. oktober
tirsdag 6. onsdag 7. og torsdag 8. desember

Datoer for samhandlings og utviklingsmøter 2016: mand 11.04 og 10.10 kl 10-13.00.

               

                                                 

 

Tips en venn Skriv ut