Legevakt

Steinkjer interkommunale legevakt

31.08.15

Telefon: 116117
Ved livstruende situasjoner:  Ring 113

  • Døgnåpen legevakt stasjonert ved Steinkjer brannstasjon, Ølvegata. 2, 7715 Steinkjer.
  • Ring på forhånd for å få en vurdering av relevant hjelp.
  • Ring fastlegen din i åpningstiden.
  • Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.
  • Dersom en oppholder seg utenfor Steinkjer kommune, men må ha kontakt med Steinkjer interkommunale legevakt, kan den nås på tlf 74 14 10 00.

Legevaktsamarbeid med Snåsa og Verran kommune
Legevakten besvarer alle telefonhenvendelsene fra både Steinkjer, Snåsa og Verran hele døgnet. Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten vil sette over telefoner til Snåsa og Malm/Verran legekontor på henvendelser som gjelder legevakt og hjelpen ikke kan vente i tidsrommet kl. 0800 – kl. 1530 på alle hverdager.

Legevaktsamarbeidet gjelder i sin helhet mandager til fredag kl. 1530 – kl. 0800, lørdager, søndager og helligdager.

¤ Oversikt over fastlegekontorene i Steinkjer

Legevakta Steinkjer

¤ Resepter

06.02.15