Legevakt

Legevakt - Steinkjer

18.07.13

Vi oppfordrer folk til å ta kontakt på telefon for å avtale tidspunkt hvis mulig. Dette for å unngå unødvendig venting.

Ved livstruende situasjoner RING 113

Telefon Steinkjer legevakt 74 14 10 00.
Døgnåpen Legevakt som er stasjonert ved Steinkjer brannstasjon, Ølvegt. 2, 7715 Steinkjer.

Legevaktsamarbeid med Snåsa og Verran kommune:
Mandag til fredag kl 15.30 - 08.00
Lørdag, søndag og helligdager - døgnåpent.
Ta kontakt på telefon 74 14 10 00 ved behov for akutt hjelp.
 
Snåsa Legevakt  (kl 08.00 - 15.30): tlf 74 15 10 00      
Verran Legevakt  (kl 08.00 - 15.30): tlf 93 41 72 40         

¤ Oversikt over fastlegekontorene i Steinkjer
Legevakta Steinkjer

¤ Resepter

06.02.15