Legetjeneste / legekontor

Kriseteam / støtteteam ved større ulykker og kriser

25.04.16

Teamet kontaktes av Steinkjer Legavakt ved akutte kriser og katastrofer, som er av et slikt omfang at ordinær drift/de som er på vakt, ikke makter oppgaven alene.

Bruk at støtteteamet må godkjennes av medisinsk faglig ansvarlig lege / kommuneoverlege Sunniva Rognerud og/eller enhetsleder legevakt og legetjenester Karin Grøttum før de kalles ut. Ring legevakta på tlf 116117 / nødnummer 113.