Kunngjøringer

Her legges kunngjøringer som også annonseres i kommunens fellesannonse i avisene, unntatt ledige stillinger og høringer. Disse ligger under hhv Politikk og Selvbetjening. Direkte linker:
Høringer   og   Ledige stillinger
_____________________________________________________________________________________

Minnemarkering 8.mai - Den nasjonale frigjørings- og veterandagen

23.04.18

Steinkjer kommune ønsker alle veteraner med familie og befolkningen for øvrig velkommen til markering av den nasjonale frigjørings- og veterandagen.

Bautaen på Sannan

Invitasjon til å delta i borgertoget

23.04.18

Sentrumskomiteen for 17.mai 2018 har gleden av å invitere lag og foreninger til å delta i borgertoget.

Norsk flagg m tekst

Tilskudd til vedlikehold av private veger 2018 - Frist 1.mai

10.04.18

Det kan tildeles tilskudd etter søknad til vedlikehold av privat veg ut ifra følgende kriterier:

Fastsatt planprogram for regulering av fv. 17 Dyrstad - Kvarving

28.03.18

Formannskapet fastsatte i møte den 22.3.18 planprogram for reguleringsplanarbeidet for fv. 17, strekningen Dyrstad - Kvarving.

4 alternative traseer fv. 17 Dyrstad - Kvarving

Trivselsreiser 2018 - Kypros 15. oktober

20.03.18

Høstens tur går til Kypros hvor det kan velges mellom to forskjellige bosteder.

Trivselsreise 2018

Steinkjer kommunes fasadefond - statutter

12.03.18

Steinkjer kommunes fasadefond er et lavterskeltilbud for eiere av verneverdige bygninger i Steinkjer sentrum.

Vi minner om nytt kommunenummer fra 01.01.2018

05.01.18

I og med at fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble slått sammen pr 01.01.2018, ble det nødvendig å endre kommunenummer i det nye fylket. 

Byen sett sørfra - ved fjorden

Forhandlinger om utbyggingsavtale for boligområde Sannan Privaten, Steinkjer

03.01.18

Det varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i fm. realisering av boligområdet Privaten på Sannan.

Privaten Sannan

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

06.03.18

Se informasjon om tilbudet, oversikt over vaksinasjonsdatoene og hvor du kan møte opp.

HPV-vaksinelogo

Vedtatt reguleringsplan for Mære bru og vegkryss

24.11.17

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 15.11.2017 reguleringsplan (detaljregulering) for Mære bru og vegkryss - elektrifisering av Trønderbanen. Planen tilrettelegger for nytt toplanskryss på Mære med ny bru over jernbane og E6.

Nytt kryss på Mære

Tilskuddskurs for lag og foreninger

18.09.17

Kommunen inviterer frivillige lag og foreninger til kurs for å få tips om hvordan søke tilskudd via Tilskuddsportalen.

Logo for tilskuddsportalen

Vedtatt reguleringsendring- endring av bestemmelser til område 2.B.1 i reguleringsplan Sørsia bydel

12.01.18

Formannskapet har i møte 04.05.17 vedtatt endring i bestemmelser knyttet til kvartalet 2.B.1 i reguleringsplan Sørsia bydel. Det aktuelle området er tomta til Steinkjer skole.

Fastsatt planprogram for regulering av nytt Mære-kryss. Alternativ 2C for nytt kryss valgt.

16.03.17

Formannskapet fastsatte i møte den 9.3.17 planprogram for reguleringsplanarbeidet for nytt Mære-kryss. Samtidig ble det vedtatt å regulere alternativ 2C beskrevet i planprogrammet.

Nytt Mærekryss?

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid- endring av bestemmelser Steinkjer skole

04.01.17

Det varsles jfr plan- og bygningslovens § 12-8, om oppstart av reguleringsplanarbeid.Formål med planarbeidet er å endre bestemmelsene knyttet til område 2.B1 i gjeldende reguleringsplan for Sørsida bydel, vedtatt 20.06.2012. Dette for å legge til rette for bygging av ny barneskole på tomta.

Vedtatt reguleringsplan for Skjærsjøen øst II - hytteområde

12.01.18

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 16.11.2016 reguleringsplan (detaljregulering) for Skjærsjøen øst II - hytteområde.