Kunngjøringer

Her legges kunngjøringer som også annonseres i kommunens fellesannonse i avisene, unntatt ledige stillinger og høringer. Disse ligger under hhv Politikk og Selvbetjening. Direkte linker:
Høringer   og   Ledige stillinger
_____________________________________________________________________________________

Innskriving av elever til skolestart 2018

18.10.17

Har du en skolestarter i 2018? Nå er tiden inne for innskriving av skolestartere. 

Skoleelev (foto: Morguefile.com)

Kulturpris - Frist for å melde på kandidater er 01.11.2017

17.10.17

Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats som kunstner, utøver eller formidler på kulturfeltet.

Kulturpris

Jakttid på elg og hjort

11.10.17

I henhold til nasjonal forskrift er jakttiden på elg og hjort fra 25.09 til og med 23.12. Valdene i Steinkjer har valgt å innskrenke dette:

Elg

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Fv. 17 Dyrstad - Østvik

10.10.17

Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune skal i samarbeid med Steinkjer kommune i gang med å lage detaljreguleringsplaner for strekningene Fv. 17 Dyrstad - Kvarving og Fv. 17 Kvarving - Østvik. De ber i den forbindelse om innspill til arbeidet.

Oppstart Fv. 17 Dyrstad - Østvik

Pårørendeskole - demens

26.09.17

Kommunen ønsker å legge til rette for personer med hukommelsessvikt/demenssykdom og deres pårørende og inviterer til pårørendeskole.

Ung og eldre dame sammen

Tilskuddskurs for lag og foreninger

18.09.17

Kommunen inviterer frivillige lag og foreninger til kurs for å få tips om hvordan søke tilskudd via Tilskuddsportalen.

Logo for tilskuddsportalen

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

06.10.17

Se informasjon om tilbudet, oversikt over vaksinasjonsdatoene og hvor du kan møte opp.

HPV-vaksinelogo

Ny bru og nytt vegkryss på Mære

19.07.17

Nå med film og presentasjon fra informasjonsmøte torsdag 22. juni:

Mære-krysset

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Vassinghaugen boligområde - Binde.

20.06.17

Arkplan AS har på vegne av Binde Eiendom AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for Vassinghaugen boligområde på Binde. Se brev om oppstart av reguleringsarbeid i lenken nedenfor.

Lokalisering av Vassinghaugen

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Mære skole og stadion med nærområder

16.06.17

Trønderplan har på vegne av Steinkjer kommune fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for Mære skole og stadion med nærområder. Annonse om oppstart av reguleringsarbeid finnes i lenken nedenfor.

Planområdet Mære skole og omegn

Vedtatt reguleringsplan for Nordslettåsen hytteområde - Lustadvatnet.

08.06.17

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 31.5.2017 reguleringsplan (detaljregulering) for Nordslettåsen hytteområde ved Lustadvatnet.

Nordslettåsen plassering

Trivselsreiser 2017 - 16. og 28. oktober

29.05.17

Påmeldingene til årets trivselsreiser er godt i gang.  Til høsten kan man velge mellom to forskjellige avganger og to forskjellige bosteder. Reisene går til Kypros.

Bilde fra Kypros

Lærertilsettinger fra skoleåret 2017/18

12.05.17

Tilsettingsnemnda for pedagogisk personale har foretatt tilsetting i ledige lærerstillinger fra høsten.

Skoleelev (foto: morguefile.com)

Vedtatt reguleringsendring- endring av bestemmelser til område 2.B.1 i reguleringsplan Sørsia bydel

12.05.17

Formannskapet har i møte 04.05.17 vedtatt endring i bestemmelser knyttet til kvartalet 2.B.1 i reguleringsplan Sørsia bydel. Det aktuelle området er tomta til Steinkjer skole.

Fastsatt planprogram for regulering av nytt Mære-kryss. Alternativ 2C for nytt kryss valgt.

16.03.17

Formannskapet fastsatte i møte den 9.3.17 planprogram for reguleringsplanarbeidet for nytt Mære-kryss. Samtidig ble det vedtatt å regulere alternativ 2C beskrevet i planprogrammet.

Nytt Mærekryss?

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av kryssende veg over jernbanen (Bruhaugvegen), Sparbu

27.01.17

På vegne av Bane NOR har Norconsult AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan (detaljregulering) for kryssende veg (Bruhaugvegen) over jernbanen ved Tønneleira i Sparbu (eiendom 1/3). De ber i den sammenheng om innspill til arbeidet.

Planavgrensning oppstart

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid- endring av bestemmelser Steinkjer skole

04.01.17

Det varsles jfr plan- og bygningslovens § 12-8, om oppstart av reguleringsplanarbeid.Formål med planarbeidet er å endre bestemmelsene knyttet til område 2.B1 i gjeldende reguleringsplan for Sørsida bydel, vedtatt 20.06.2012. Dette for å legge til rette for bygging av ny barneskole på tomta.

Vedtatt reguleringsplan for Skjærsjøen øst II - hytteområde

23.11.16

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 16.11.2016 reguleringsplan (detaljregulering) for Skjærsjøen øst II - hytteområde.