Kulturinformasjon

Tilskudd fra kommunen til arrangemanter løser ut en rettighet og en plikt til å bruke Steinkjerprofilen.