Kulturarrangement - Kriterier og frister for tildeling av tilskudd

Søknadsfrister
6. februar, 1. mai , 1. oktober  

Kriterier
Steinkjer kommune yter tilskudd til ulike kulturarrangement innenfor rammen av de årlige budsjetter. Det legges følgende kriterier til grunn for tildeling av økonomisk støtte:

Prioriteringer

 • Arrangement som gjennomføres i Steinkjer kommune gis prioritet framfor støtte til arrangementsom avholdes utenfor kommunen
 • Frivillige lag og organisasjoner prioriteres framfor egne kommunale virksomheter og virksomheter med kommunale driftstilskudd
 • Tiltak til barn og unge prioriteres framfor andre
 • Nye tiltak prioriteres framfor tiltak som har fått tilskudd før
 • Det gis tilskudd til enkeltarrangement/tiltak og ikke til drift*.
Økonomi
 • Alle søknader om støtte skal legge fram budsjett for arrangementet
 • Arrangører som har fått støtte fra kommunen tidligere skal legge fram regnskap for dette arrangementet i søknaden
 • For søkere som oppgir flere finansieringskilder, vil eventuelle tilskudd bevilges med forbehold om positivt svar fra de andre finansieringskildene.
 • Det må søkes om tilskudd før arrangementet gjennomføres.
 • Tilskudd kan gis som ett samlet beløp eller fordeles over et tidsrom som fastsettes for hver enkelt søknad
 • Tilskudd skal som hovedregel gis som direkte støtte og ikke som underskuddsgarantier.
 • Størrelsen på tilskuddet skal stå i forhold til arrangementets størrelse slik:

Tilskudd

  Lokale/regionale Nasjonale/internasjonale
Antall deltakere Tilskuddsbeløp Tilskuddsbeløp
0 - 200 Inntil kr 5.000 Inntil kr 10.000
200 - 500 Inntil kr 12.000 Inntil kr 25.000
500 - 1000 Inntil kr 25.000 Inntil kr 50.000
1000 + Inntil kr 50.000 Over kr 50.000

 

 
 
  
 
 
 
 
 
*De lag/organisasjoner som gis driftsstøtte har faste avtaler om dette, og skal ikke søke om driftsstøtte over hovedutvalgets og formannskapets tilskuddsposter for enkeltarrangement.

Søknadskjema finner du under skjema i høyre marg.
Søknadsfrister Midler


Samlet oversikt over kulturtilskuddene

Ca 10. februar Spillemidler til kulturbygg
6. februar   Tilskudd til aktivitetssentrene og grupper med sækilte behov
1. mai Vedlikeholdstilskudd til samfunnshus
1. mai Likemannsarbeid
1. april og 15.september Aktivitetstilkudd til samfunnshus
15. oktober Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
6. februar, 1. mai , 1. oktober             Tilskudd til kulturarrangement

 

Henvendelser kan gjøres via mail til: postmottak@steinkjer.kommune.no eller ring 74 16 90 00.

Tips en venn Skriv ut