Kontaktinformasjon / Servicetorget

SERVICETORGET (hverdager kl 08.00 - 15.30)                        IN ENGLISH  Engelsk flagg
Servicetorgdamene (300p)_200x151.jpg
Telefon: 74 16 90 00    
Fax: 74 16 90 01

e-mail til servicetorget:
info@steinkjer.kommune.no

e-mail for sakspost:
postmottak@steinkjer.kommune.no

Bildet: Sittende fra v.: Liv Wekre Kvistad, Emma Svendsen. Stående fra v: Anne Lise M. Bratberg, Kari Lorås


NAV har egen inngang på sørsiden av Rådhuset (se nederst på siden)

Logo spørsmål  Chat / nettdialog / Spørsmål og tilbakemeldinger

Facebooklogo   Følg oss på facebook    Logo-ansatte  Ansatteliste 

¤   Postadresse:         Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer
¤   Besøksadresse:    Rådhuset, Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer
¤   Fakturaadr: Steinkjer kommune, 
                            Fakturamottak, 
                            Vennalivegen 7, 7670 INDERØY 
                            (INVEST Regnskap og Lønn ble flyttet til Inderøy 14.04.11)    
¤   Organisasjonsnr.: 00840029212

Vakttelefoner:
¤   Legevakt:                                   74 14 10 00
¤   Nattpatruljen omsors-
     tjenesten: 
Kl 22.00-kl 08.00:      46 42 67 87
¤   Tekniske tjenester/melding
     om kloakk-vann-vegbrudd:
     90 58 53 52 (etter ordinær arbeidstid)
¤   Vaktmester Rådhuset:             90 89 16 86
¤   Barnevernvakt - lokalisert hos politiet: 
    
Tlf. 02800 eller 112.: I helger fra fredag kl 18.00 - 23.00. Lørdag kl. 18.00 - 24.00.
      Ellers bakvakt i helga, ut søndager kl. 24.
      Alarmtelefon barn og unge: 116 111.
 

NAV:
Egen inngang på sørsiden av Rådhuset:
Telefon: 55 55 33 33.  NAV sin hjemmeside: www.nav.no 
Postadresse: NAV, postboks 2530, 7729 Steinkjer

NAV hjelper deg med oppgaver innenfor følgende områder:
Økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning og psykiatritjeneste fra kommunen og tjenester fra tidligere trygdeetaten og Aetat fra Statens side.

Servicetorget er i 1.etg. i Rådhuset og her kan vi hjelpe deg med følgende tjenester:

¤ Tildeling av kommunale boliger og omsorgsboliger
¤ Tildeling av bistand og omsorgstjenester
¤ Bostøtte
¤ Husbankens låne- og tilskuddsordninger
¤ Boligrådgivning ved tilpassing, bygging og kjøp
¤ Transporttjeneste for funksjonshemmede
¤ Enkel byggemelding – skjema og veiledning
¤ Situasjonskart
¤ Hytteutleie
¤ Utdeling av matavfalls- og plastinnsamlingsposer
¤ Parkeringskort for forflytningshemmede
¤ Skjenkebevilling (ambulerende)
¤ Tar i mot , deler ut og veileder mange kommunale skjemaer
¤ Valg - forhåndsstemming
¤ Steinkjerbygg AS har eget kundekontor her med følgende åpningstid:
Man-tir: 12.00 -15.00 og tor-fre: 09.00 – 11.30. Tlf: 74 91 40 00
¤ Servicetorget har egen kunde-PC med tilgang til internett.

Servicekontoret gir deg informasjon og veiledning om alle de kommunale tjenestene. Du kan spørre om ”alt” og få svar der og da eller bli fortalt hvordan du går fram. Vi henviser deg også til rette faginstans/saksbehandler.


Åpne data:
Kontaktinformasjonen er også lagt ut som åpne data i csv-format (semikolonseparert fil). CSV er et generelt format som gjør dataene tilgjengelige uavhengig av teknologisk plattform: csv-format

Datasettet er gjort tilgjengelige under Norsk lisens for offentlige data NLOD v1.0. Lisensteksten kan du lese her

 

 
Loading map...
Tips en venn