Vannkran

Kommunedelplan vann og avløp 2017-2020. Offentlig ettersyn

Vi gjør det vi kan for at du skal få gode vann og avløpstjenester. Ved å engasjere deg i denne høringen kan du være med å gjøre dem enda bedre!

Ovennevnte plan legges ut til offentlig høring på grunnlag av vedtak i formannskapet 16.11.2017. Planen er også lagt ut i servicetorget i 1. etasje på rådhuset og på biblioteket på Dampsaga kulturhus i perioden 06.12.2017 - 17.01.2018.

 

Det ønskes særskilt tilbakemelding på planens hovedområder, herunder hovedmålsettinger, innsatsområder og fremtidsbilder, samt på skisserte strategier.

Uttalelser kan også sendes til postmottak@steinkjer.kommune.no, i posten til Steinkjer kommune, Avdeling for samfunnsutvikling, postboks 2530, 7729 Steinkjer eller du kan bruke dette elektroniske skjemaet.

Høringsfristen er 17.01.2018.

 

 

Tips en venn Skriv ut