Jordmortjenesten

GravidEr du gravid kan du ta direkte kontakt med jordmor i kommunen for oppfølging i svangerskapet. Jordmortjenesten er knyttet til helsestasjonen og har kontor i 2 etasje i Rådhuset. Kontoret er betjent mandag til fredag fra kl 08.30-14.30.

Ved timebestilling gjerne benytt e-post:: jordmor@steinkjer.kommune.no Tlf: 74 16 90 62.


Den gravide kan selv velge om oppfølgingen skal foregå hos jordmor, lege eller en kombinasjon av begge. Oppfølgingen er gratis.

Formålet med tjenesten er å fremme barnet og den fødende kvinnens fysiske, psykiske og sosiale helse, forberedelse til fødsel, barseltid og overgangen til å bli foreldre.  Svangerskapsomsorgen bygger på Sosial- og helsedirektoratets veileder fra 2005 ”Retningslinjer for svangerskapsomsorgen”. De fleste gravide får tilbud om 8 konsultasjoner i løpet av svangerskap, men dette tilpasses ut fra behov.

Første konsultasjon hos jordmor er på 60 minutter, mens øvrige konsultasjoner på 30 minutter. Det er et nært samarbeid mellom fastlege og jordmor. Konsultasjonene skal være tilpasset den enkeltes behov og den gravide skal være med i beslutningsprosessene. Partner er også velkommen til å være med på konsultasjonene.

Svangerskapskonsultasjonene omfatter helseundersøkelse (kontroll av blodtrykk, måle vekst av fosteret – SF-mål, vekt, fosterlyd, urinprøve og blodprøve), veiledning, rådgiving og samtaler.

Tjenesten henviser direkte til svangerskapspoliklinikken ved sykehuset Levanger ved behov. Den har også et tett samarbeid med andre helsetjenester i og utenfor kommunen, som bla helsestasjonen, Forebyggende familieteam, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier, barnevern, familieambulatoriet, incestsenteret og tolketjenesten.


Jordmortjenesten tilbyr også:

•Gravide treff
•Omvisning i fødeavdelingen med fødselsforberedende informasjon
•Barseltreff
•Etter- fødselssamtaler


Jordmor:
Kathrine Haugseth


Til time hos jordmor tar du med:

  • Alle papirer du har fått i løpet av svangerskapet: helsekort, ulike laboratoriesvar, ultralyd ark
  • Urinprøve

 

Tips en venn Skriv ut