Elg

Jakttid på elg og hjort

I henhold til nasjonal forskrift er jakttiden på elg og hjort fra 25.09 til og med 23.12. Valdene i Steinkjer har valgt å innskrenke dette:

Vald

Jakttid

Kommentar

Sparbu

Elg: 01.10-31.10

Hjort: 01.09-23.12

 

Ogndal

25.09-01.10 og fra 10.10-14.11

Hjort: 01.09-23.12

Unntaksvis jakt i perioden 15.11-23.11 vurderes av styret hvis det kommer inn begrunnede søknader

Stod

Elg 25.09-01.10 og 10.10-14.11

Hjort: 01.09- 23.12

 

 

Egge

Elg: 25.09-01.10 og fra 10.10-14.11

Hjort: 01.09-23.12

Unntaksvis jakt i perioden 15.11-23.11 vurderes av styret hvis det kommer inn begrunnede søknader

Beitstad

Elg: 25.09-01.10 og 09.10-14.11

Hjort: 01.09-23.12

 

Kvam

Elg: 25.09-30.11

Hjort: 01.09-23.1

 

 

Tips en venn Skriv ut