Legetjenesten - oversikt over legekontorene

1. Fyrgata legekontor, tlf 74 17 12 10, fax 74 17 12 11
   Besøksadresse: Fyrgata 3, 7714 Steinkjer. 
   Postadresse: Boks 113, 7702 STEINKJER
   Leger : Odd Erik Karlsen, Ove Aune, Kristin Gisvold Stokke og turnuslege.
 
2. Dampsaga legesenter, tlf 74 16 24 00, fax 74 16 40 62
    Besøksadresse: Sagmesterv. 4, 7725 Steinkjer
    Postadresse: Postboks 4004, 7726 Steinkjer
    Leger: Eivind Steen, Dragan Zerajic, Ingrid Korssjøen og Gollaug Belbo Ringseth 
                (uke 30-31 og 33-34-35)
 
3. Sjøsia legekontor, tlf 74 16 33 80, fax 74 16 31 60 
    Besøksadresse: Fyrgata 3, 7714 Steinkjer. 
    Postadresse: Boks 244, 7703 STEINKJER 
    Leger : Hans Petter Stokke, Sjur Agdestein, Knut Gystad, Christine Agdestein og turnuslege.

4. Høvdinggården legekontor, tlf 74 14 12 50
    Adresse: Høvdingeveien 10, 7725 Steinkjer
    Leger: Arnulf Langhammer, Bjørg Jordet, Mari Fiskvik, Bjørn Ole Bache, 
                Jan Oddvar Setten, Sunniva Rognerud og vikar Pia Sæther (18.03.14 - 18.03.15).
                Julia Alexandersen har permisjon i samme tidsrom.
   
5. Mære legekontor, tlf 74 17 09 90, fax 74 17 09 99
    Adresse : 7710 Sparbu
    Leger: Jan Kulakowski og Jadwiga Kulakowski
Tips en venn