Legetjenesten - oversikt over legekontorene

1. Fyrgata legekontor, tlf 74 17 12 10, fax 74 17 12 11
   Besøksadresse: Fyrgata 3, 7714 Steinkjer. 
   Postadresse: Boks 113, 7702 STEINKJER
   Leger : Odd Erik Karlsen, Ove Aune, Kristin Gisvold Stokke og turnuslege.
 
2. Dampsaga legesenter, tlf 74 16 24 00, fax 74 16 40 62
    Besøksadresse: Sagmesterv. 4, 7725 Steinkjer
    Postadresse: Postboks 4004, 7726 Steinkjer
    Leger: Eivind Steen, Dragan Zerajic, Gollaug Belbo Ringseth og Bitten Scott (vikar for
                Ingrid Korssjøen fra 9.2.15 til 30.11.15).
 
3. Sjøsia legekontor, tlf 74 16 33 80, fax 74 16 31 60 
    Besøksadresse: Fyrgata 3, 7714 Steinkjer. 
    Postadresse: Boks 244, 7703 STEINKJER 
    Leger : Hans Petter Stokke, Sjur Agdestein, Knut Gystad, Christine Agdestein og turnuslege.

4. Høvdinggården legekontor, tlf 74 14 12 50
    Adresse: Høvdingeveien 10, 7725 Steinkjer
    Leger: Arnulf Langhammer, Bjørg Jordet, Mari Fiskvik, Bjørn Ole Bache, 
                Jan Oddvar Setten, Julia Alexandersen og Tomas Halldor Pajdak (vikar for
                Sunniva Rognerud 16.03.15 - 01.03.16)           
  
5. Mære legekontor, tlf 74 17 09 90, fax 74 17 09 99
    Adresse : 7710 Sparbu
    Leger: Jan Kulakowski og Jadwiga Kulakowski
Tips en venn