Forebyggende FamilieTeam

Et tilbud til sped- og småbarn (førskolebarn) og deres familier. Dette er et kommunalt tilbud i forlengelse av det tilbudet som finnes i helsestasjonene og i barnehagene. I teamet jobber det helsesøster, ergoterapeut, fysioterapeut, barnevernspedagog og spesialpedagog/førskolelærer.

Vi kan gi råd og veiledning i fht; foreldrerollen og oppdragelse, motorisk utvikling, samspill, kommunikasjon og språk, søvnvansker, ernæring, spiseproblematikk, mm. Målet er å gi støtte og veiledning der barnet er.

Forebyggende FamilieTeam gir også gruppetilbud, for eksempel "Babymassasje med fokus på samspill" og "Unge mødre". Vi deltar på enkelte konsultasjoner på helsestasjonene og vi kan delta på foreldremøter i barnehager. Tilbudene gis etter behov og forespørsel.

Steinkjer kommune har et mål om tidlig hjelp til barn og familier som har ulike utfordringer. Kommunen har også et spesielt fokus på barn som har foreldre med psykiske vansker, problem med rus og/eller problem med vold. I denne sammenheng har kommunen deltatt i Modellkommuneforsøket som er et sentralt styrt forsøk, rettet mot barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller rusproblemer. Det er i denne forbindelse utarbeidet en modell for samhandling; Steinkjermodellen (fra bekymring til handling). Forebyggende FamilieTeam har deltat aktivt i arbeidet i Modellkommuneforsøket og er inkludert i Steinkjermodellen.

Du kan nå oss på følgende måter:

Tips en venn shareon print.png