Forebyggende familieteam

Et tilbud til sped- og småbarn (0-5 år) og deres familier. Forebyggende familieteam er et lavterskel tilbud i forlengelse av helsestasjonen og barnehagene. Foreldre kan selv ta kontakt med teamet, eller via helsestasjon og barnehage.

I teamet jobber det helsesøstre, barnevernspedagoger og barnehagelærere/spesialpedagoger. Forebyggende familieteam samarbeider med fysioterapeut ved behov.

Vi kan gi råd og veiledning i fht; foreldrerollen og oppdragelse, motorisk utvikling, samspill, kommunikasjon og språk, søvnvansker, ernæring, spiseproblematikk, overvekt mm.

Forebyggende familieteam gjør observasjoner og gir råd og veiledning gjennom samtale. Etter forespørsel kan Forebyggende familieteam delta på konsultasjoner på helsestasjonen og på foreldremøter i barnehager. Gruppetilbud kan utarbeides etter behov og forespørsel. Pr. d.d. finnes det gruppetilbud i babymassasje.

Steinkjer kommune har et mål om å gi tidlig hjelp til barn og familier som har ulike utfordringer. Målet er å gi støtte og veiledning der barnet er, som i barnehagen, hjemme eller i en konsultasjon på helsestasjonen. Forebyggende familieteam er et team som ønsker å være en støttespiller for foreldre og barnehager. Arbeidet skjer alltid i samarbeid med foreldre. Teamet er tverrfaglig sammensatt og skal kunne bidra til et mer helhetlig blikk. Teamet skal være lett tilgjengelig.

Du kan nå oss på følgende måter:

  • Foreldre kan ta direkte kontakt via e-mail: forebyggendefamilieteam@steinkjer.kommune.no 
    eller tlf. 974 85 105. Det ringes tilbake om vi ikke kan svare når det ringer.

  • Foreldre kan også ta kontakt med Forebyggende familieteam via helsestasjonen eller barnehagen

  • Dersom helsestasjonen eller barnehagen ønsker å kontakte Forebyggende familieteam, skal det skje i samråd med foreldrene

Tips en venn Skriv ut