Forebyggende familieteam

Et tilbud til sped- og småbarn(0-5 år) og deres familier. Det er et tilbud i forlengelse av helsestasjonene og barnehagene. Foreldre kan selv ta kontakt med Forebyggende familieteam.

I teamet jobber det helsesøster, barnevernspedagoger og barnehagelærere/spesialpedagoger. Forebyggende familieteam samarbeider med fysioterapeut ved behov og vi driver ellers tilbudet "babymassasje med fokus på samspill" sammen.
 

Vi kan gi råd og veiledning i fht; foreldrerollen og oppdragelse, motorisk utvikling, samspill, kommunikasjon og språk, søvnvansker, ernæring, spiseproblematikk, overvekt mm.

Forebyggende familieteam gjør observasjoner og gir råd og veiledning gjennom samtale, inntil 10 konsultasjoner.  Forebyggende familieteam gjør ingen tester. Etter forespørsel kan Forebyggende familieteam delta på konsultasjoner på helsestasjonen og på foreldremøter i barnehager. Gruppetilbud skapes etter behov og forespørsel. (Tidligere gruppetilbud har vært unge mødre, premature barn mm).

Steinkjer kommune har et mål om å gi tidlig hjelp til barn og familier som har ulike utfordringer. Målet er å gi støtte og veiledning der barnet er, som i barnehagen, hjemme eller i en konsultasjon på helsestasjonen. Forebyggende familieteam er et team som kan være med å bidra til at barn/familie får en "god start". Teamet er tverrfaglig sammensatt og skal kunne bidra til et mer helhetlig blikk. Teamet skal være lett tilgjengelig og nær der barnet er.

Du kan nå oss på følgende måter:

  • Foreldre kan ta direkte kontakt via e-mail: forebyggendefamilieteam@steinkjer.kommune.no 
    eller tlf. 974 85 105 /  941 72 426.

  • Foreldre kan også ta kontakt med Forebyggende familieteam via helsestasjonen eller barnehagen.

  • Dersom helsestasjonen eller barnehagen ønsker å kontakte Forebyggende familieteam, skal det skje i samråd med foreldrene.

Tips en venn Skriv ut