Flyktningetjenesten

Kontortid: kl. 08.00 - 16.00 (mandag til fredag).

Enhetsleder: Elin Vinje tlf 93 42 69 68

Koordinator enslige mindreårige:
Inger Lise Vist, tlf: 74 16 92 44 / mob: 489 42 644

Postadresse:
Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer

Besøksadresse:
Flyktningetjenesten - Ogndalsvegen 2, 7713 Steinkjer
 

Flyktningetjenesten har ansvar for bosetting av de flyktninger som kommunen har avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å bosette, og gi nybosatte flyktninger et tilbud om introduksjonsordning.

Her finner du Flyktningeguiden
 
Flyktningetjenestens oppgaver:
  • Ordner med bolig til flyktningene som bosettes via Tildelingskontoret og Steinkjerbygg
  • Hjelper til med etablering i bolig, både økonomisk og praktisk
  • Gir nødvendig informasjon om norske forhold generelt og Steinkjer spesielt i ankomstfasen
  • Samarbeider med/koordinerer informasjon til andre aktuelle instanser om nyankomne
  • Tilbyr introduksjonsordning for nyankomne flyktninger i samarbeid med Steinkjer Voksenopplæring - obligatorisk for alle kommuner fra 01.09.04 (introduksjonsloven)
  • Oppfølging av den enkelte i introduksjonsprogram, i hjemmesituasjon etter behov, o.a.
  • Utbetaling av introduksjonsstønad
  • Siste punkt: arbeider for at flyktninger skal få arbeid etter  kvalifiseringen, i samarbeid med nav.
 
 
 
Tips en venn Skriv ut