Nytt Mærekryss?

Fastsatt planprogram for regulering av nytt Mære-kryss. Alternativ 2C for nytt kryss valgt.

Formannskapet fastsatte i møte den 9.3.17 planprogram for reguleringsplanarbeidet for nytt Mære-kryss. Samtidig ble det vedtatt å regulere alternativ 2C beskrevet i planprogrammet.

Det forutsettes imidlertid at skisserte løsning (se bildet ovenfor) justeres slik at bygging av brua, toplanskrysset og påkobling av framtidig lokalveg mot Sparbu kan realiseres i flere trinn. Dette kan gjøres ved å vinkle brua noe mer i sørlig retning og tilknytte lokalveg mot Sparbu som vist i skissen nedenfor.

Alt. 2C med rundkjøring

Vedtaket av planprogrammet er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 12.9.

Se for øvrig vedlagte møtebok fra formannskapsmøtet nedenfor for detaljer.

Planprogram                 Møtebok med vedtak, 9.3.17

Tips en venn Skriv ut