Kursdag Lise Ness_0009_400x274

Fagdag om demens med Lise Ness

Kvalitetskommuneprogrammet har et prosjekt ved Steinkjer sykehjem som jobber med individuelle planer for demente.

På bildet: Anita Ingulfsvann, Randi Wæhre, Lise Ness og Inger Lise Arntsen

Arbeidgruppen innenfor dette arbeidet har nå gjennomført en fagdag om demens. 120 ansatte innen avd. Bistand og omsorg og avd. for Helse og rehabilitering deltok.

Lise Ness er kjent psykiater som har jobbet innen området demens i mange år. Det blir stadig flere som rammes av denne sykdommen, og det er nødvendig å tilføre ansatte og pårørende ny kunnskap innen dette feltet.

Vi fikk en innføring i de 2 vanligste årsakene til demens, som senil demens av Alzheimers type og multiinfarktdemens. Årsaken til at vi ser en karftig økning av aldersdemens er helt enkelt at vi blir eldre.

Hun snakket om uro, hvorfor den oppstår og hva vi gjør med den. Hvordan tradisjonell medikamentbehandling virker på denne.

Hun snakket om praktisk organisering av arbeidet, og hvordan dette kan bedre hverdagen for beboere og ansatte. Hun ga oss konkrete eksempler på hvordan vi møter aldersdemente med respekt og omsorg og hun ga oss konkrete prosjekter vi kan starte med, og hvordan vi kan komme igang.

Dagen var svært givende, og konsentrasjonen i salen var til å føle på. Vi vil nå starte et arbeid på institusjonene for å prøve ut noe av det Lise Ness presenterte for oss.

Tips en venn Skriv ut