Eiendomsdokumentasjon - bestill - elektronisk levering

Forespørsel til kommunen etter EIENDOMS-dokumentasjon er en betalingstjeneste. Bestill via www.infoland.no.

Dette gjelder bl.a. bygningstegninger – tomtearealer – kommunale avgifter – arealplaner.

Se bruksanvisning.

Finn din eiendoms gårds- og bruksnummer her

Tips en venn Skriv ut