DMS Inn-Trøndelag

DMS Inn-Trøndelag

28.04.17

DMS-logoDMS Inn-Trøndelag er et samarbeidsprosjekt mellom Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer kommune, Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge. Samarbeidet skal bidra til å sikre innbyggere i regionen et bedre tilbud innen helse- og omsorgstjeneste.
Telefonnummer: 74 16 89 20.
Adresse: DMS Inn-Trøndelag, Egge Helsetun, Markavn.1, 7715 Steinkjer.

Fra fagdagen "Å komme hverandre nærmere"

18.05.17

Fagdagen ble holdt 08.05.17 og var for kreftpasienter, pårørende og helsepersonell om kommunikasjon.

Karin Wang Holmen

Tilbud for kreftpasienter i Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer

12.01.17

Starter onsdag 18.01.17 og avsluttes 26.4.17. Treningen er i gymsalen på Egge Helsetun onsdager fra kl 08.15 - 09.15.

Treningsgruppe for kreftpasienter

15.08.16

Gjelder for pasienter i kommunene Snåsa, Verran, Inderøy og Steinkjer og starter 07.09.16.

Kreftkoordinator for kommunesamarbeidet - etablert ved DMS Inn-Trøndelag fra 01.02.16

24.05.17

Spesialist i onkologisk fysioterapi May-Britt Asp og kreftsykepleier Siv Anita Larsen innehar stillingen. De skal i samarbeid med kommunene Snåsa, Verran, Inderøy og Steinkjer utvikle tjenestetilbudet for kreftpasienter.

May-Britt Asp og Siv Anita Larsen

Poliklinisk fysioterapi til kreftpasienter

08.09.15

DMS Inn-Trøndelag ønsker å tilby kreftpasienter i Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy poliklinisk fysioterapi.

DMS-logo

Poliklinikk på sengepost

13.11.14

DMS Inn-Trøndelag har siden oppstart i 2011 hatt et poliklinisk tilbud på vegne av sykehuset Levanger.

Poliklinikk i sengepost

Ortopedisk poliklinikk

24.10.14

Åpningstid: Hver torsdag. Tlf.nr.74 16 89 26

Røntgen

13.05.13
Åpningstid: Onsdag og torsdag. Tlf.nr.: 74 16 89 06