Ungdommer i aktivitet (foto: Leif Arne Holme)Ungdommer som løperParkansatte i kommunen
Steinkjer
  •  10.pngsøndag6°C
2014-10-24

DMS Inn-Trøndelag

DMS-logoDMS Inn-Trøndelag er et samarbeidsprosjekt mellom Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer kommune, Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge. Samarbeidet skal bidra til å sikre innbyggere i regionen et bedre tilbud innen helse- og omsorgtjeneste.
Telefonnummer: 74 16 89 20.
Adresse: DMS Inn-Trøndelag, Egge Helsetun, Markavn.1, 7715 Steinkjer.

Poliklinikk i sengepost
2014-10-24

Poliklinikk på sengepost

DMS Inn-Trøndelag har siden oppstart i 2011 hatt et poliklinisk tilbud på vegne av sykehuset Levanger.

2014-10-24

Ortopedisk poliklinikk

Åpningstid: Hver torsdag. Tlf.nr.74 16 89 26

2013-05-13

Røntgen

Åpningstid: Onsdag og torsdag. Tlf.nr.: 74 16 89 06
2014-01-22

Dialyse

Åpningstid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag.
Tlf: 74 16 89 28 / 74 16 89 29

Intravenøs behandling ved DMS
2014-10-24

Øyeblikkelig hjelp 24/7

Fra og med mandag 19.08 vil øyeblikkelig hjelp-tjenesten ved DMS Inn-Trøndelag være åpen for pasienter alle dager, 24 timer i døgnet. Pasientene skal henvises fra lege og kan innlegges fra legevakt, fastleger fra samarbeidskommunene, sykehjemsleger og lege ved sykehus.