DMS Inn-Trøndelag

DMS Inn-Trøndelag

24.02.16

DMS-logoDMS Inn-Trøndelag er et samarbeidsprosjekt mellom Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer kommune, Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge. Samarbeidet skal bidra til å sikre innbyggere i regionen et bedre tilbud innen helse- og omsorgstjeneste.
Telefonnummer: 74 16 89 20.
Adresse: DMS Inn-Trøndelag, Egge Helsetun, Markavn.1, 7715 Steinkjer.

Tilbud for kreftpasienter i Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer

12.01.17

Starter onsdag 18.01.17 og avsluttes 26.4.17. Treningen er i gymsalen på Egge Helsetun onsdager fra kl 08.15 - 09.15.

Treningsgruppe for kreftpasienter

15.08.16

Gjelder for pasienter i kommunene Snåsa, Verran, Inderøy og Steinkjer og starter 07.09.16.

Kreftkoordinator for kommunesamarbeidet - etablert ved DMS Inn-Trøndelag fra 01.02.16

03.02.16

Spesialist i onkologisk fysioterapi May-Britt Asp og kreftsykepleier Siv Anita Larsen innehar stillingen. De skal i samarbeid med kommunene Snåsa, Verran, Inderøy og Steinkjer utvikle tjenestetilbudet for kreftpasienter.

May-Britt Asp og Siv Anita Larsen

Poliklinisk fysioterapi til kreftpasienter

08.09.15

DMS Inn-Trøndelag ønsker å tilby kreftpasienter i Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy poliklinisk fysioterapi.

DMS-logo

Poliklinikk på sengepost

13.11.14

DMS Inn-Trøndelag har siden oppstart i 2011 hatt et poliklinisk tilbud på vegne av sykehuset Levanger.

Poliklinikk i sengepost

Ortopedisk poliklinikk

24.10.14

Åpningstid: Hver torsdag. Tlf.nr.74 16 89 26

Røntgen

13.05.13
Åpningstid: Onsdag og torsdag. Tlf.nr.: 74 16 89 06

Dialyse

09.11.15

Åpningstid: Mandag, onsdag og fredag.
Tlf: 74 16 89 28 / 74 16 89 29