Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken - kontaktinformasjon

13.07.17

Målet med Den Kulturelle Spaserstokken er at seniorene i Steinkjer skal få gode kulturelle opplevelser. Arrangementene er spesielt egnet for deg som er senior.

Koordinatorer:

Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk
  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet 

    Arrangementene er spesielt tilrettelagt for de eldre, men åpen for alle som ønsker. Vi har rimelige billettpriser, alltid inkludert servering. Eldresentrene og sykeheimene betaler en egenandel for arrangementene.

Hilmarfestivalen november 2017

17.10.17

Kom og hør Skavlan og Ljungkrona.
Sivert Skavlan- klarinett og cello og Laisa Ljungkrona- trekkspill.  Se spilleliste her.