Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken - kontaktinformasjon

13.07.17

Målet med Den Kulturelle Spaserstokken er at seniorene i Steinkjer skal få gode kulturelle opplevelser. Arrangementene er spesielt egnet for deg som er senior.

Koordinatorer:

Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk
  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet 

    Arrangementene er spesielt tilrettelagt for de eldre, men åpen for alle som ønsker. Vi har rimelige billettpriser, alltid inkludert servering. Eldresentrene og sykeheimene betaler en egenandel for arrangementene.