Ungdommer som løperBrygga og holmenUngdommer i aktivitet (foto: Leif Arne Holme)
Steinkjer
  •  3.pngonsdag14°C

Dampsaga Bad og treningssenter

Badet har 25m svømme/stupebasseng, opplærings-, plaske- og varme-bassenger, sklie og treningssenter. Se mer på deres egen hjemmeside.