¤ Prioritering av pasienter når de kommer til legevakta

Ved ankomst på legevakta vurderer legen eller sykepleieren pasientens medisinske tilstand og avgjør hvor raskt han/hun skal ha legehjelp.

1. De mest alvorlige tilstandene behandles først, enten de kommer til legevakta med egen hjelp eller med ambulanse. Ventetiden vil derfor være ulik fra pasient til pasient, ut fra den medisinskfaglig vurdering legen eller sykepleieren tar.

2. Hvis tilstanden forverrer seg i løpet av ventetiden, ta ny kontakt med sykepleier.

Hastegrad inndeles i følgende kategorier:

1. Øyeblikkelig hjelp 
Gjelder alvorlige og livstruende skader og tilstander. Disse henvendelsene har alltid høyest prioritet og får hjelp umiddelbart .

2. Haster
Dette er henvendelser der pasienten har skader eller sykdommer/tilstander som gir store ubehag, som sterke smerter, høy feber med svært dårlig allmenntilstand, angst eller personer i sterk psykisk ubalanse. Disse får raskt hjelp ved legevakta.

3. Vanlig
Henvendelser som er mindre alvorlig, men som likevel ikke kan vente til neste dag.


 

Tips en venn