¤ Kan jeg benytte syketransport?

1. Akutt syke får tilbud om ambulansetransport.

2. Dersom det av medisinske grunner er behov for syketransport, betaler Helse
    Nord-Trøndelag en andel av syketransportutgiftene, mot at du har en rekvisisjon
    fra behandlende lege.

3. Det er legen som avgjør hvor vidt det er behov for syketransport.

4. Uansett rekvisisjon eller ikke, skal pasienten betale en egenandel hvis ikke
    han/hun har frikort eller er under 16 år.

Tips en venn Skriv ut