Bygdeutviklingsmidler - informasjon og frister

Søknadsfrister 2016: ingen søknadsfrist

Et av hovedmålene for landbrukskontoret er å bidra til næringsutvikling i jord og skogbruk. Vi oppfordrer alle som har en god forretningside til å ta turen innom for veiledning hos oss. Gjelder det tradisjonelt landbruk er vi også behjelpelig med driftsplan. Oppsett av driftsplan er gratis.

Vi ønsker økt fokus på partner hos gårdbrukere/drivere av næringsvirksomhet på gård, så ta med deg din bedre halvdel og kom innom for en prat!

Steinkjer kommune er førstelinje for søknader som skal sendes Innovasjon Norge.  Det betyr at søknadene vil bli sendt oss for uttalelse før de sendes videre til Innovasjon.  Søknadene er elektroniske, og du må lage deg bruker på hjemmesiden til Innovasjon for å få tilgang til søknadene.  Har du problemer med dette er vi behjelpelige med å sende inn søknad for deg. Innovasjon Norge kan bidra med investerings- og utviklingstilskudd til ulike prosjekt, lån og rentestøtte. Du kan selv gå inn og se hva Innovasjon Norge har å tilby og hvilke kriterier som gjelder for fylket på Innovasjon Norge

Lurer du på noe ang. BU-midler eller driftsplan kan du ta kontakt med  Gry Lillevestre på gry.lillevestre@steinkjer.kommune.no eller tlf. 74 16 92 21. Velkommen!

Tips en venn Skriv ut