Betalingssatser / gebyr

Betalingssatser / gebyrregulativ / pris - Gjelder fra 01.01.2017

De nye betalingssatsene / gebyrene ble vedtatt av kommunestyret i møte den 14.12.16.
Satsene for de enkelte fagområdene finner du nedenfor. Her kan du laste ned hele gebyrregulativet (Regulativet er ajourført med grunnlag i rundskriv I-1/2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 21.12.16).


 

Parkering - betalingssatser 2017

Husk! Fra 01.01.17 gjelder betalingsplikt for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser, gjelder også på ladeplasser.